آموزش زاوایای دوربین پلاک خوان

از مهم ترین نکاتی که در خصوص استاندارد های پلاک خوانی وجود دارد، زاویه عمودی، افقی، زاویه بتا و رول تصویر است. بر اساس استاندارد های جهانی، زاویه تصویر برداری از بالای تصویر و یا همان زاویه عمودی، باید حداکثر 30 درجه باشد. در صورتی که این زاویه بیشتر تنظیم شود، عملکرد دوربین با اختلالی جدی مواجه نمی شود اما این موضوع باعث تاثیرات معکوسی در نحوه عملکرد بهینه سیستم خصوصا در حالت هایی همچون سرعت بالا و … می شود.
اما مهمتر از زاویه عمودی، زاویه افقی است که که در حقیقت زاویه دید از کنار دوربین می باشد و بر اساس استاندارد جهانی باید بالاتر از 15 درجه باشد. در صورتی که این اصل رعایت نشود، تاثیرات سوء بیشتری نسبت به زاویه ناصحیح عمودی برای پلاک خوانی خواهد داشت.
در آخر مهم ترین زاویه دوربین پلاک خوان، مربوط می شود به زاویه بتا. این زاویه، چرخش زاویه پلاک خودرو نسبت به خط بالایی تصویر را بر عهده دارد. بنابراین حتما سعی کنید زاویه بتا را به صفر برسانید.

زاویه آلفا چیست؟

زاویه آلفا زاویه ی افقی دوربین پلاک خوان با پلاک خودرو است. حداکثر زاویه افقی یا آلفا با خودرو ۲۰ درجه پیشنهاد می‌شود ، اما این موضوع بسته به نرم‌افزارهای متفاوت ممکن است زاویه بیشتر از ۲۰ درجه یا کمتر از ۲۰ درجه هم اعلام شود اما در نهایت برای اغلب نرم افزارهای پلاک خوان ، زاویه بیشتر از ۲۰ درجه همراه با درصد خطای بیشتر خواهد بود بخصوص روی اعداد و حروف پارسی که دارای دندانه های خاص می باشد :
مانند عدد (۲ و ۳) و یا (س و ص) و سایر حروفی که در زاویه ممکن است تغییر زاویه دید دوربین پلاک خوان منجر به اشتباه خواندن پلاک خودرو شود

زاویه بتا چیست؟

زاویه بتا زاویه ی عمودی .دوربین پلاک خوان با پلاک خودرو استاین زاویه حاصلی از تلفیق ارتفاع دوربین و حداقل فاصله تشخیص پلاک خودرو میباشد . به این مفهوم که فاصله دوربین پلاک خوان یا دکل دوربین دوربین پلاک خوان تا نقطه ای که قرار است پلاک خودرو در آن محل خوانده شود چقدر باید تایین شود؟
حداکثر زاویه بتا معمولا 20 درجه اعلام میشود برای رسیدن به این زاویه حدودا نسبت فاصله پلاک خودرو باید 3 برابر ارتفاع دوربین پلاک خوان باشد یا حداقل فاصله پلاک خودرو تا پایه دوربین پلاک خوان باید ۳ برابر فاصله ارتفاع دوربین باشد تا زاویه 20 درجه برای پلاک خوانی محقق گردد .
در ارتفاع های بسیار پایین یعنی زیر 1 متر معمولا این فرمول کارایی خاصی ندارد اما در ارتفاع های بیشتر از ۲ متر بهتر است که این تناسب را رعایت کرده تا نتیجه دقیق پلاک خوانی حاصل شود .

زاویه گاما یا رول تصویر چیست؟

زاویه گاما زاویه ی چرخش تصویر حول محور ساعتدوربین پلاک خوان با پلاک خودرو است. اگر پلاک خودرو با تصویر منطبق نباشد و دارای زاویه چرخش ای که در تصویر نمایش داده شده باشد اعداد در فرمت مورد نظر برای الگوریتم نرم افزار پلاک خوان ظاهر نخواهند شد و نرم افزار دقت خواندن پلاک را از دست خواهد داد.
جهت زاویه چرخشی تصویر در هر دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد مهم است و لازم است که این زاویه با تنظیم درست دوربین زاویه پلاک با تصویر و زمینه پلاک خوانی به حداکثر 5 درجه کاهش یابد .


ویدئوهای آموزشی

همانطور که میدانید شرایط بسیاری بر عملیات پلاک خوانی توسط دوربین و نرم افزارهای پردازش تصویر مؤثر هستند.از جمله این موارد میتوان به زاویه بندی دوربین پلاک خوان و خودرو اشاره کرد.

زوایای دوربین و پلاک در نرم افزار پلاک خوانی پاسارگارد