حریم خصوصی

شرکت هوشمند سازان متعهد به حفظ حریم خصوصی شماست

موافقت: با استفاده از وب سایت، شما به استفاده از اطلاعات شخصی خود، همانطور که در این سیاست حفظ حریم خصوصی توصیف می شود، موافقت می کنید.

به غیر از موارد مندرج در این خط مشی رازداری، اطلاعات شخصی شما برای هر هدف دیگری بدون رضایت شما مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. شما می توانید عدم رضایت خود را در مورد پردازش اطلاعات شخصی خود در هر زمان اعلام کنید. با این حال، لغو رضایت ممکن است باعث ناتوانی شما در ادامه استفاده از خدمات وب سایت یا برخی از ویژگی های آن شود.

چه اطلاعاتی را جمع آوری می کنیم؟ هدف ما جمع آوری و استفاده ی از اطلاعاتی است که ما را قادر به نگهداری از وب سایت، پاسخ به سوالات شما و ارائه اطلاعاتی است که شما درخواست می کنید.

ما اطلاعات را برای اهداف زیر جمع آوری می کنیم:

  • ثبت نام برای دریافت نسخه ی نمایشی.
  • جمع آوری آمار در مورد استفاده از وب سایت برای اهداف تحلیلی.
  • استفاده از کوکی‌ها.
  • ثبت نام برای امور استخدامی.
  • ایران، اصفهان، خیابان وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع عسکری،طبقه 2 واحد 4
  • +98 3136203190
  • +98 3136203179
  • +98 9036641950
  • info@ainetco.com